Pre deti vo veku 4 – 13 rokov

Denne od 7,30 do 16,30 h

Cena: 95 Eur / týždeň

V cene: desiata, obed, pitný režim, výlety v rámci mesta, športové aktivity, výtvarné a umelecké aktivity, súťaže, hľadanie pokladu, animačné programy

Termíny:
29.06. 2020 – 03.07.2020 – max 15 detí
06.07. 2020 – 10.07.2020 – max 15 detí
13.07. 2020 – 17.07.2020 – max 15 detí
20.07. 2020 – 24.07.2020 – max 15 detí
27.07. 2020 – 31.07.2020 – max 15 detí
03.08. 2020 – 07.08.2020 – max 15 detí
10.08. 2020 – 14.08.2020 – max 15 detí
17.08. 2020 – 21.08.2020 – max 15 detí
24.08. 2020 – 28.08.2020 – max 15 detí

Využívame celý interiér detského kútika. Šport, hry, pohyb, ale aj vzdelávanie a umelecké aktivity – to je týždeň v dennom tábore Tuliolandia.